VIDEOS

For ALL the latest Panjabi MC video's visit http://youtube.com/pmcrecords

 

 

Panjabi MC - Mundian To Bach Ke


 


 

Panjabi MC - Jogi

 

 


 

Panjabi MC - Moorni

 

 


 

Panjabi MC - Snake Charmer

 

 

 


 

 

Panjabi MC - Press Video


 

 


 

 

Panjabi MC - Just Dance (Mundian To Bach Ke)

 

 

 

For ALL the latest Panjabi MC video's visit http://youtube.com/pmcrecords

 


 

copyright © PMC Records.com  |  Updated/Artwork: IZIT

Tempo web design